Oferta / Sita / Sita szczelinowe / Sita pętlicowe / Sita płaskie

Sita szczelinowe płaskie mają szerokie zastosowanie w różnych działach gospodarki. W zależności od potrzeb odbiorców wykonujemy same płaty sitowe, lub sita obramowane i usztywnione wykonane według dokumentacji naszej lub dostarczonej przez klienta, oraz w różnych wykonaniach materiałowych.

Sita nasze stosowane są szeroko m.in. w górnictwie do mechanicznej przeróbki węgla, w procesach wzbogacania i klasyfikacji wstępnej, w przesiewaczach typu WP - 1, WP - 2, PWP - 1. wykonujemy również sita do innych typów przesiewaczy. Poza górnictwem stosuje się je tam, gdzie proces technologiczny wymaga oddzielenia cieczy od ciała stałego oraz gdzie niezbędne jest sortowanie mieszaniny wodnej na produkty o różnym stopniu uziarnienia. W zależności od potrzeb sita szczelinowe wykonywane są z drutu profilowego w wersji pętlicowej lub zgrzewanej w pełnym zakresie wielkości szczelin.

Długość sita Lmax [mm] 3000 (dłuższe wymagają uzgodnień)
Szerokość asortymentu B1 [mm] 200 (zmiany wg życzeń klienta)
Szerokość sita B [mm] max. 2000 (szersze wg uzgodnień)