Oferta / Sita / Sita szczelinowe

Sita szczelinowe to biegnące obok siebie w określonych odstępach i połączone ze sobą poprzeczkami druty profilowe.

W zależności od technologii wykonania rozróżniamy sita szczelinowe pętlicowe oraz zgrzewane. Sita te znalazły zastosowanie m.in. w procesach odwadniania, klasyfikacji, suszenia, filtracji w takich dziedzinach, jak: górnictwo, przemysł spożywczy, przetwórczy, chemiczny i inne.