Oferta / Wentylatory

Wentylatory należą do grupy maszyn wirowych, znajdują zastosowanie w przemyśle między innymi do celów przewietrzania i klimatyzacji. Wentylatory produkowane w firmie Stalkowent Sp. z o .o. stosuje się głównie do przewietrzania kopalń węgla, soli, rud, a także do współpracy z urządzeniami odpylającymi oraz klimatyzacyjnymi.

Zadaniem wentylatorów, które produkujemy jest eliminacja zagrożeń metanowych i pyłowych związanych z eksploatacją kopalń. Od ich bezawaryjnej pracy zależy bezpieczeństwo załogi i ciągłość pracy każdego zakładu górniczego. Wentylatory znajdujące się w naszej ofercie posiadają certyfikaty dopuszczające je do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych, w których występuje zagrożenie wystąpienia atmosfer wybuchowych.

Oferujemy wentylatory głównego przewietrzania typoszeregu WPK, WPR i WOK oraz wentylatory lutniowe typoszeregu WLE, WLEP, WLP, WWOE.

Zapraszamy do dokładniejszego zapoznania się z naszą ofertą rozwiązań w dziedzinie wentylatorów