Oferta / Usługi / Wyważanie

Posiadamy możliwości wyważania statycznego oraz dynamicznego wirników i zespołów wirujących o następujących gabarytach:

  • maksymalna średnica - 1600 mm,
  • maksymalna długość - 3500 mm,
  • maksymalna waga - 1200 kg.


Proces wyważania prowadzimy na maszynie wyważającej firmy SCHENCK H4V/CAB590-C, która posiada aktualne certyfikaty z badania potwierdzające sprawność i gotowość do eksploatacji ww. maszyny.

Proces ten jest wykonywany przez pracowników posiadających ukończone szkolenia potwierdzone certyfikatem.

Na wykonane prace wydajemy Kartę Pomiarową Wyważania.

Proces wyważania przeprowadzamy zgodnie z normą: PN-N-01359:1993P